Aisha Christison
DUMB

Archie Franks, Thom Trojanowski